Rabattprogram

Deltagare i rabattsystemet kan vara alla kunder som är registrerade i butiken. Både företag och individer. Rabatter beviljas när summan av inköp gjorda av kunden under de senaste 30 dagarna överstiger en av rabattrösklarna:

 

rabatt 3% efter att ha överskridit PLN 2,000.

rabatt 6% efter att ha överskridit PLN 4,000.

rabatt 10% efter att ha överskridit PLN 6,000.

 

Butiken räknar värdet på slutförda beställningar från 30 dagar tillbaka och ger automatiskt rabatt.

Du behöver inte rapportera något till oss.

 

Vi inbjuder dig till permanent samarbete. Detta lönar sig.

Homepage