Bbchodní předpisy

I. Podmínky služby

 

 1. Předpisy stanoví pravidla pro uživatele k používání obchodu provozovaného prodávajícím, zejména zadávání objednávek na produkty dostupné v obchodě, dodání objednaných produktů zákazníkovi, placení zákazníků za prodejní cenu produktů, práva zákazníků na odstoupení od smlouvy smlouva a pravidla pro podávání a posuzování stížností. 
 2. Předpisy jsou průběžně k dispozici na webových stránkách Obchodu způsobem, který uživatelům umožňuje jejich získávání, reprodukci a zaznamenávání. 

 

II. DEFINICE 

Pojmy použité v předpisech znamenají: 

 1. Prodávající - Krzysztof Wasilewski podnikající v rámci společnosti WASSERMAN, ul. Strumykowa 14, 72-320 Trzebiatów, zapsaná do centrálního registru a informace o hospodářské činnosti vedené ministrem pro hospodářství, má přiděleno daňové identifikační číslo (NIP): 8571068449 a REGON číslo 810886293, které provádí prodej zboží v obchodě. Podle zápisu do obchodního rejstříku ze dne 19.04.1996, který provedl starosta Trzebiatów, číslo zápisu 1857 - Adresa, na kterou se má korespondence adresovat, je: Wasserman 72-320 Trzebiatów ul. Strumykowa 14 e-mail sklep@wasserman.pl. 
 2. Obchod - kolekce webových stránek a IT nástrojů (webových stránek) spravovaných Prodávajícím a umožňující Uživatelům uzavírat Prodejní smlouvy, dostupné v internetové doméně: www.wasserman.pl. 
 3. Zákazník - uživatel, který uzavře kupní smlouvu v rámci obchodu; 
 4. Spotřebitel - spotřebitel ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 - občanský zákoník (konsolidované znění: Journal of Laws of 2014, položka 121) je fyzická osoba, která provádí právní úkon, který přímo nesouvisí s jeho podnikatelskou nebo profesní činností. 
 5. Podnikatel - podnikatel ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 - občanský zákoník (konsolidované znění: Sbírka zákonů z roku 2014, položka 121), tj. Fyzická osoba, právnická osoba a organizační složka, která podniká na vlastní účet podnikající nebo profesionální ; 
 6. Kupní smlouva - kupní smlouva uzavřená v Obchodě za podmínek vyplývajících z Pravidel mezi Prodávajícím a Zákazníkem; 
 7. Předpisy - tyto Předpisy obchodu, uvedené v čl. 8 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (zákon č. 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů); 
 8. Uživatel - uživatel internetu využívající obchod. 
 9. Virtuální koš - funkce obchodu, ve které jsou viditelné produkty vybrané uživatelem k nákupu, jakož i určení a úprava údajů o objednávce, zejména: počet produktů, dodací adresa, fakturační údaje, způsob doručení, platební metody. 

 

III. OBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ OBCHODU 

 1. Používání úložiště je možné za předpokladu, že uživatel má: 
 2. a) počítač nebo jiné zařízení s přístupem na internet a následující webový prohlížeč: 

- verze Internet Explorer ne starší než 7.0, 

- verze Mozilla Firefox starší než 3,0, 

- Google Chrome, 

- Opera, 

- Safari 

s povolenými cookies 

 1. b) aktivní e-mailový účet (e-mail). 
 2. Uživatel může kdykoli změnit nastavení prohlížeče tak, že nepřijímá cookies ani neinformuje o jejich přenosu. Nepřijetí souborů cookie však může způsobovat potíže s používáním Obchodu. Používáním prohlížeče uživatelem, jehož nastavení umožňuje ukládat cookies do počítače uživatele nebo jiného zařízení, souhlasí uživatel s výše uvedenými soubory uloženými v tomto počítači nebo jiném zařízení. Více informací v tomto ohledu je k dispozici v informacích umístěných podle předpisů na webových stránkách www.wasserman.pl (záložka „Pravidla obchodu). 
 3. Uživatel je povinen zdržet se jakékoli činnosti, která by mohla ovlivnit řádné fungování obchodu, včetně zejména jakéhokoli zásahu do obsahu obchodu nebo jeho technických prvků. 
 4. Uživatel je povinen nesdělit třetím osobám své přihlašovací jméno a heslo použité k přihlášení do obchodu. 
 5. Prodávající v plném rozsahu stanoveném zákonem nenese odpovědnost za žádné přerušení, včetně přerušení fungování Obchodu způsobené vyšší mocí, neoprávněným jednáním třetích stran nebo neslučitelností Obchodu s technickou infrastrukturou. 
 6. UživateleUživatel, který není fyzickou osobou, může Obchod využívat prostřednictvím osob oprávněn jednat jeho jménem. 
 7. Používáním jména prodávajícího, loga obchodu a grafických prvků obchodu, jakož i rozvržením a skladbou obchodu, tzv. rozvržení je zakázáno s výjimkou situací výslovně uvedených v předpisech nebo v případech, kdy je použití uvedených položek autorských práv a průmyslového vlastnictví možné na základě výslovného písemného souhlasu prodávajícího nebo pověřených třetích stran. Uživateli je zakázáno provádět jakékoli akce zaměřené na obnovení Obchodu, zejména na webových stránkách a internetových doménách spojených s Uživatelem. 
 8. Zákazník může s prodávajícím komunikovat: 
 9. a) písemně - na korespondenční adresu: Wasserman 72-320 Trzebiatów ul. Strumykowa 14 
 10. b) telefonicky - na telefonním čísle 913508592 
 11. c) elektronicky - na e-mailovou adresu: sklep@wasserman.pl

 

IV. REGISTRACE V OBCHODU 

 1. Registrace v Obchodě vyžaduje splnění následujících kumulativních podmínek: 
 2. a) správné vyplnění formuláře dostupného na webových stránkách Obchodu, poskytnutí osobních údajů, e-mailové adresy a hesla, 
 3. b) přijetí Řádů, 
 4. c) Souhlas s zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném ke stanovení, určení obsahu, změně, ukončení a správnému provedení služeb poskytovaných elektronicky prodávajícím a k provedení kupní smlouvy uzavřené zákazníkem. 
 5. Registrace v obchodě a používání jeho funkcí jsou zdarma. 
 6. Prohlížení sortimentu obchodu nevyžaduje registraci. 
 7. V případě právnické osoby a organizační jednotky bez právní subjektivity může registrace v Obchodě i všechny ostatní činnosti této osoby v Obchodě provádět pouze osoba, která je oprávněna provádět jménem této osoby vše činnosti související s používáním Obchodu (včetně registrace) a uplatňováním všech práv a povinností tohoto subjektu jako Uživatele (včetně Zákazníka). 
 8. Po registraci v obchodě se každé přihlášení provádí pomocí údajů uvedených v registračním formuláři. 
 9. V případě jakékoli změny údajů Uživatele poskytnutých během registrace, Uživatel by je měl aktualizovat před uzavřením další Smlouvy, pomocí příslušného formuláře dostupného v Obchodě. 
 10. Registrací v Obchodě je vytvořen uživatelský účet, což je sada prostředků, ve kterých se shromažďují informace o Uživateli a jeho činnostech v Obchodě v souvislosti s uzavřenými Smlouvami. V rámci vašeho účtu má uživatel mimo jiné přístup k historii vašich objednávek v Obchodě. Každé přihlášení k uživatelskému účtu se provádí pomocí údajů uvedených v registračním formuláři. 

 

V. UMÍSTĚNÍ OBJEDNÁVEK 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 
 2. a) Informace o zboží v Obchodě nepředstavují nabídku ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku, ale výzva k podání nabídek (objednávek) ze strany uživatelů. 
 3. b) Všechny ceny jsou v polských zlotých a zahrnují DPH a nezahrnují náklady na dopravu. Náklady na doručení závisí na způsobu doručení zvoleném uživatelem, hodnotě a velikosti objednávky a jsou uvedeny při výběru způsobu dodání produktu uživatelem. Celkové náklady na objednávku (tj. Cena produktů včetně nákladů na doručení) jsou uvedeny dříve, než uživatel objednávku zadá. 
 4. c) Zadáním objednávky Uživatel předloží nabídku na nákup konkrétního produktu. 
 5. d) Objednávky jsou prováděny v Polsku a objednávky by měly být zadávány v polštině. 
 6. e) Uživatel může v Obchodě objednávat 7 dní v týdnu a 24 hodin denně, s výhradou zbývajících ustanovení Pravidel, zejména ustanovení týkajících se technických přestávek. Výrobky jsou dodávány co nejdříve, nejpozději do 30 kalendářních dnů od přijetí objednávky ke zpracování.
 7. f) Veškeré prodávané zboží obsahuje přesný popis svých vlastností odpovídající popisu použitému výrobcem. Popis odpovídá vlastnostem zboží prodávaného na webových stránkách obchodu. Rovněž je možné individuálně dohodnout vlastnosti zboží mezi kupujícím a prodávajícím za předpokladu, že takové změny budou možné díky vlastnostem zboží. 
 8. g) Individuální nastavení počítače uživatele nebo jiného zařízení může způsobit rozdíly mezi vizualizací zboží na počítači uživatele nebo jiném zařízení a skutečným vzhledem produktu (např. barva, rozměry atd.). Zákazník, který je spotřebitelem, má proto právo odstoupit od smlouvy v souladu s ustanoveními bodu IX. Předpisy (ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY). 
 9. h) Prodávající si vyhrazuje právo provádět aktuální změny cen zboží a provádět a rušit všechny druhy propagačních kampaní. Nárok uvedený v předchozí větě nemá vliv na objednávky podané přede dnem vstupu v platnost změny ceny nebo podmínek propagační kampaně. 
 10. UMÍSTĚNÍ OBJEDNÁVKY 
 11. a) Uživatelé mají možnost používat Obchod, včetně uzavření prodejních smluv, jak po registraci v Obchodě, tak bez registrace. 
 12. b) V případě registrace by se měl uživatel přihlásit ke svému uživatelskému účtu a provést objednávku. 
 13. c) V případě používání Obchodu, včetně uzavření kupní smlouvy bez registrace, jsou uživatelé povinni přijmout pravidla. Zákazník uzavírající kupní smlouvu bez registrace je povinen správně vyplnit všechna pole formuláře a poskytnout údaje potřebné k založení, určení obsahu, změně, ukončení a správnému provedení kupní smlouvy uzavřené zákazníkem v souladu se skutečným stavem . 
 14. d) Za účelem zadání objednávky Uživatel vybere zboží, které je předmětem objednávky, umístí do Virtuálního koše zboží, které chce koupit. Při výběru zboží může uživatel volně spravovat obsah virtuálního košíku přidáním dalšího zboží nebo jeho odebráním z virtuálního košíku, 
 15. e) po konečném výběru zboží, které má být zakoupeno, je uživatel přesměrován na použitý online formulář zadávat objednávky v obchodě. Formulář pro odeslání objednávky může být složen z formulářů použitých k určení: 

- způsobu doručení zboží (pokud zvolíte doručení kurýrem, Poczta Polska nebo jiným poštovním operátorem, můžete navíc kontaktovat kurýra svým telefonním číslem), 

- doručení adresy, 

- způsob platby za zboží, 

 1. f) Uživatel potvrdí zadání objednávky kliknutím na tlačítko „Objednávám a zaplatím“ 
 2. g) Zadání objednávky představuje nabídku ve smyslu občanského zákoníku, předloženou uživatelem prodávajícího. 
 3. h) Potvrzení o přijetí objednávky bude automaticky zasláno na e-mailovou adresu uživatele. Potvrzení přijetí objednávky nepředstavuje přijetí příkazu k provedení. 
 4. i) Je-li možné provedení objednávky, bude na e-mailovou adresu uživatele zaslána zpráva potvrzující přijetí objednávky k provedení (přijetí nabídky). Pokud Prodávající zjistí, že objednávka byla zadána nesprávně, informuje o tom Prodávající Uživatele. 
 5. j) Smlouva se uzavírá, když Prodávající zašle Uživateli informace o přijetí objednávky k provedení. Stav objednávky se změní na „Probíhá“. 
 6. k) Není-li objednané zboží k dispozici nebo není možné vyřídit objednávku zákazníka z jiných důvodů, včetně případu, že nebude možné jej zakoupit od výrobce nebo dodavatele ve lhůtě stanovené pro uzavření smlouvy, neprodleně prodávající neprodleně informovat Zákazníka o situaci zasláním zprávy na e-mailovou adresu Zákazníka nebo telefonicky poskytne informace na číslo uvedené Zákazníkem. 
 7. l) Nemůže-li Prodávající vykonávat službu s nemovitostmi objednanými individuálně Zákazníkem z důvodu dočasné neschopnosti jej splnit, může Prodávající se souhlasem Zákazníka provést náhradní službu odpovídající stejné kvalitě a účelu a za stejnou cenu nebo odměnu nebo jiným způsobem dohodnutým stranami. . 

 

VI. PLATBA CENY 

 1. Platba za zakoupené zboží může být provedena: 
 2. a) před vyzvednutím předmětu objednávky (platba předem) - bankovním převodem nebo prostřednictvím jednoho z elektronických platebních systémů přijatých prodávajícím v tuto chvíli. V takovém případě dojde k provedení objednávky poté, co Prodávající obdrží potvrzení o připsání dlužné částky na jeho bankovní účet nebo o správném provedení platby Zákazníkem prostřednictvím jednoho z elektronických platebních systémů akceptovaných Prodávajícím v tuto chvíli účetní jednotka provádějící tyto platby. 
 3. b) při dodání v sídle prodávajícího v Trzebiatów, ul. Strumykowa 14. V tomto případě začne provádění smlouvy poté, co zákazník dokončí proces objednání. 
 4. c) při vyzvedávání nakoupeného zboží doručeného kurýrem, Poczta Polskou nebo jiným poštovním operátorem (dobírka) - v hotovosti. V takovém případě bude objednávka zahájena po dokončení procesu objednávání zákazníkem. 
 5. Uživatel nakupuje zboží v souladu s cenou a dodacími náklady platnými v době zadání objednávky. Výše nákladů na doručení závisí na způsobu doručení zvoleném uživatelem. 
 6. Nepřijetí platby na bankovní účet nebo prostřednictvím některého z elektronických platebních systémů přijatých prodávajícím v daném okamžiku do 14 dnů od data potvrzení objednávky, pokud je tento způsob platby (platba předem) zvolen jako forma platby, bude objednávka zrušena. 
 7. V případě prodeje nového zboží je prodávající povinen dodat zboží bez vad. Prodávající odpovídá za vady zboží na zásadách stanovených v rozhodném právu. Úprava této odpovědnosti je obsažena v ustanoveních občanského zákoníku, zejména v čl. 556 a umění. 5561-5563 občanského zákoníku 

 

VII. ZÁRUKA Na 

 1. zboží prodávané Prodávajícím se může vztahovat záruka poskytovaná výrobcem, distributorem nebo Prodávajícím. 
 2. Záruční nároky by měly být uplatněny v souladu s podmínkami záručního listu. Další informace o záruce na jednotlivé zboží najdete na podstránkách obchodu, které vedou ke konkrétnímu zboží. V případě reklamace je kupující povinen dodržovat pokyny uvedené na záručním listu přiloženém výrobcem. Pokud taková karta neexistuje, měla by být stížnost podána pomocí formuláře stížnosti. Stačí kliknout na odkaz: VYPLATIT FORMULÁŘ REKLAMACÍ
 3. V případě zboží, na které byla poskytnuta záruka, může zákazník reklamovat produkt s vadami: 
 4. a) s využitím práv vyplývajících ze záruky - v tomto případě zákazník inzeruje produkt přímo k ručiteli (subjekt poskytující záruku)) a prodávajícím může být pouze zprostředkovatel předávající reklamaci. Zákazník se může podle svého výběru obrátit přímo na záruční servis nebo na prodejce. Pokud chcete uplatnit práva vyplývající ze záruky prostřednictvím Prodávajícího, je povinen dodržovat pokyny uvedené na záručním listu přiloženém výrobcem. Pokud taková karta neexistuje, měla by být stížnost podána pomocí formuláře stížnosti. Stačí kliknout na odkaz: VYPLNIT FORMULÁŘ REKLAMACE
 5. b) s využitím práv, která mu byla poskytnuta prodávajícím v rámci záruky - v tomto případě musíte podat stížnost v souladu s ustanoveními bodu X. ŘÍZENÍ POSTUPŮ REKLAMACE 

 

VIII. DORUČENÍ 

 1. Zboží zakoupené prostřednictvím Obchodu se doručuje na adresu uvedenou zákazníkem. 
 2. Zboží zakoupené prostřednictvím obchodu je dodáváno jménem prodávajícího kurýrem, polskou poštou nebo jiným poštovním operátorem. 
 3. Náklady na doručení závisí na způsobu doručení zvoleném zákazníkem, hodnotě a velikosti objednávky a jsou poskytovány pokaždé, když uživatel vybere způsob doručení, před a po zadání objednávky. 
 4. Prodávající zveřejní na webových stránkách Obchodu prezentující dané informace o produktu, ve kterém bude objednávka doručena. Výše uvedené informace jsou přibližné doby počítané od okamžiku přijetí příkazu k provedení uvedené v bodě VI části 1 písm. a), b), c) nařízení. Dodací lhůta závisí na dostupnosti zboží. 
 5. Prodávající je povinen dodat zakoupené zboží zákazníkovi nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě prodlení je zákazník oprávněn stanovit prodávajícímu dodatečnou lhůtu pro propuštění zboží a po jeho neúčinném uplynutí může odstoupit od smlouvy. V takovém případě je prodávající povinen neprodleně vrátit zákazníkovi veškerou peněžní částku, kterou od něj obdržel, pokud již byla provedena nějaká platba. 
 6. Zákazník je vyzván, aby při dodání zkontroloval vnější obal na poškození. Poškození zásilky, včetně porušení pečeti (pásky), je předpokladem pro odmítnutí převzetí od kurýra. V takové situaci je zákazník vyzván, aby co nejdříve kontaktoval prodávajícího. Výše uvedené v žádném případě neomezuje práva spotřebitele vyplývající z obecně platných právních předpisů. 
 7. Prodávající neodpovídá za nedodání zboží z důvodů, které lze připsat zákazníkovi, např. V důsledku uvedení nesprávné dodací adresy. V takové situaci umožní Prodávající Zákazníkovi, pokud je to možné, vyzvednout zboží z vyznačeného místa, např. Ze sídla Prodávajícího, pokud se strany nedohodnou na jiném způsobu předávání zboží Zákazníkovi. 

 

IX. STAŽENÍ Z SMLOUVY 

 1. Zákazník, který je spotřebitelem, který s prodejcem uzavřel kupní smlouvu, má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu a bez vzniklých nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v odstavci 4 a 8, do 14 kalendářních dnů od přijetí zakoupeného zboží. 
 2. Pro odstoupení od smlouvy je zákazník, který je spotřebitelem, povinen předložit prodávajícímu prohlášení v tomto ohledu ve lhůtě stanovené v odstavci 1. Pro dodržení lhůty stačí zaslat prohlášení o odstoupení od smlouvy. smlouva před vypršením její platnosti na korespondenční adresu společnosti doporučenou poštou. Na formuláři může být předloženo prohlášení o stažení, jehož vzor je připojen jako příloha 1 tohoto nařízení 

. 3. V případě odstoupení od smlouvy uvedené v odstavci 1 se smlouva považuje za 

neplatnou. Spotřebitel je povinen vrátit zboží Prodávajícímu nebo jej předat osobě oprávněné Prodávajícím k okamžitému vyzvednutí, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, pokud Prodávající nenabídl vyzvednutí zboží sám. Ke splnění termínu stačí vrátit položky před vypršením platnosti. 

 1. V případě odstoupení od smlouvy hradí kupující, který je spotřebitelem, přímé náklady na vrácení věci. 
 2. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli veškeré platby jím provedené, včetně nákladů na dodání zboží spotřebiteli. 
 3. Prodávající vrátí platbu pomocí stejného způsobu platby, jaký používá spotřebitel, ledaže by spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nebude znamenat žádné náklady. 
 4. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit proplácení plateb v případě odstoupení spotřebitele od smlouvy až do doby, kdy zboží vrátí nebo doručí spotřebiteli důkaz o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane první. 
 5. Pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob dodání, než je nejlevnější běžný způsob dodání nabízený prodávajícím, je prodávající povinen zaplatit spotřebiteli, kromě ekvivalentu ceny zboží, pouze náklady spojené s nejlevnější metodou dodávka. 
 6. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho použití způsobem, který přesahuje to, co je nezbytné k prokázání povahy zboží, jeho vlastností nebo fungování. 
 7. Prodávající si vyhrazuje, že nevybírá zásilky, které mu byly zaslány při dodání, a nenese odpovědnost za náklady spojené s takovými zásilkami. 
 8. Právo na odstoupení od smlouvy nemá pro spotřebitele nárok na smlouvy: 
 9. a) na poskytování služeb, pokud prodávající plně vykonal službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl informován před zahájením služby, že po při plnění služby prodávajícím ztratí právo odstoupit od smlouvy; 
 10. b) ve kterém je předmětem služby nevyrobená položka, vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb; 
 11. c) u kterého je předmětem služby předmět podléhající rychlému poškození nebo s krátkou trvanlivostí; 
 12. d) ve kterém jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání neoddělitelně spojeny s jinými věcmi po dodání; 
 13. e) ve kterém spotřebitel výslovně požadoval, aby k němu prodávající přišel k naléhavé opravě nebo údržbě; poskytuje-li prodávající jiné služby než ty, které požaduje spotřebitel, nebo poskytuje jiné položky než náhradní díly nezbytné pro provedení opravy nebo údržby, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, pokud jde o doplňkové služby nebo zboží; 
 14. f) ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo vizuální záznamy nebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, pokud byl balíček otevřen po dodání; 
 15. g) uzavřené prostřednictvím veřejné dražby; 
 16. h) v případě dodávky digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co jej prodávající informoval o ztrátě právo na odstoupení od smlouvy.
 17. Pokud chcete provést vrácení peněz, musíte nejprve podat takový požadavek pomocí formuláře. Stačí kliknout na tento odkaz: VYPLŇTE FORMÁT VRÁCENÍ

 

X. POSTUPREKLAMACE 

 1. PROSpotřebitel si musí zvolit základ pro podání reklamace - záruka (pokud byla udělena) nebo záruka.

Stížnosti na vadné spotřební zboží lze na základě záruky podat ručiteli (výrobci, dovozci nebo prodejci).

Pokud si spotřebitel jako základ vybral záruku, podá prodávajícímu reklamaci. Odpovědnost prodávajícího za vadnou věc trvá 2 roky od jejího dodání.

 1. Reklamace mohou být podány osobně v sídle prodávajícího nebo pomocí stížnostního formuláře. Stačí kliknout na odkaz: VYPLATIT FORMULÁŘ REKLAMACÍ
 2. Při reklamě na zakoupený produkt je zákazník povinen předložit doklad o koupi nebo kopii produktu a poskytnout informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména typu a data o vadě, požadující, jak uvést produkt do souladu se smlouvou a kontaktní údaje zákazníka.
 3. Zákazník, který podá reklamaci, by měl poskytnout podnikateli vadné zboží - vrátit jej nebo osobně doručit na místo uvedené ve smlouvě. Pokud z důvodu typu zboží nebo způsobu jeho montáže bude dodávka prodávajícímu nepřiměřeně obtížná, musí ji spotřebitel poskytnout prodávajícímu na místě, kde je.
 4. Prodávající má na stížnost 14 dní. Pokud tak neučiní, lze předpokládat, že žádost spotřebitele považoval za oprávněnou. Důležité je, že včasný odkaz prodávajícího na stížnost neznamená, že musí v tuto chvíli vrátit zboží do stavu v souladu se smlouvou (tj. Např. Opravit).
 5. Pokud je stížnost podaná Zákazníkem považována za výhodnou pro Zákazníka, Prodávající neprodleně vymění vadný produkt za produkt bez vad nebo neprodleně odstraní vadu a zašle jej zpět na vlastní náklady. Pokud není možné zboží vyměnit, odstranit vadu zboží nebo snížit jeho cenu, prodávající vrátí splatnou částku co nejdříve.

 

XI. TECHNICKÁ PŘERUŠENÍ 

 1. Prodávající neodpovídá za nedostatek přístupu do obchodu z důvodu vyšší moci. 
 2. Prodávající si vyhrazuje právo přerušit přístup do obchodu z důvodu jeho technického servisu, údržby nebo prací na zlepšení funkčnosti obchodu. Zároveň se prodávající zavazuje vyvinout veškeré úsilí, aby tyto přestávky proběhly v noci a co nejkratší. 

 

XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

S cílem chránit osobní údaje jako prioritu jsme připravili PRIVACY POLICY, abychom vás informovali o záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonnými požadavky týkajícími se zásad zpracování a bezpečnosti údajů, včetně nařízení o Evropský parlament a Rada (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (GDPR) a s přihlédnutím k dalším příslušným právním ustanovením použitelným ve specifičnosti podnikání společnosti, jako je zejména zákon ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů a zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb. Tato politika ochrany osobních údajů se vztahuje na všechny případy, ve kterých je společnost WASSERMAN správcem osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů připravené jako samostatný dokument jsou umístěny na další kartě našeho obchodu KLIKNĚTE ZDE

 

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Prodávající se zavazuje poskytovat nepřetržité informace o plánované změně Pravidel do 14 dnů před plánovanou změnou na webových stránkách Obchodu. Změna nařízení se nevztahuje na dohody uzavřené před vstupem nových nařízení v platnost. 
 2. Ve všech věcech, na které se nevztahují tyto předpisy, se použijí ustanovení obecně závazného práva, zejména ustanovení občanského zákoníku, zákona o ochraně osobních údajů, zákona o poskytování elektronických služeb a zákona o právech spotřebitele . 
 3. V případě nedodržení některého ustanovení těchto nařízení s příslušnými ustanoveními se místo napadeného ustanovení nařízení použijí příslušná ustanovení zákona. 
 4. Veškeré spory vzniklé mezi Zákazníkem, který není Spotřebitelem a Prodávajícím, budou urovnány soudem příslušným pro sídlo prodávajícího. 
 5. Spory vzniklé z těchto Pravidel vzniklé mezi Zákazníkem, který je spotřebitelem a Prodávajícím, mohou být řešeny mimosoudním vyřizováním stížností a opravnými prostředky, zejména stálými rozhodčími soudy pro spotřebitele u Provinčních inspektorů obchodní inspekce, v mediačním řízení vedeném obchodní inspekce a v řízení vedeném Evropským spotřebitelským střediskem v Polsku a příslušným obecným soudem. 
 6. Tato nařízení vstupují v platnost dnem 25. prosince 2014.

Příloha nařízení. Příklad prohlášení kupujícího jako spotřebitele o odstoupení od smlouvy:

předpisy ke stažení ve formátu pdf - KLIKNĚTE ZDE

domů