Kondensatory do silników i inne

Kondensatory są jednym z fundamentalnych elementów elektronicznych, powszechnie wykorzystywanymi w różnych układach elektrycznych i elektronicznych. Są to elementy pasywne, które przechowują energię elektryczną w polu elektrostatycznym między dwoma przewodzącymi powierzchniami, zwyczajowo nazywanymi elektrodami. Kondensatory składają się z dwóch głównych elementów: dwóch przewodzących płyt oddzielonych dielektrykiem. Ogólnie rzecz biorąc, kondensatory mają wiele zastosowań w elektronice, w tym w układach zasilania, filtracji sygnałów, przetwarzaniu sygnałów, magazynowaniu energii, stabilizacji napięcia i wielu innych. Istnieje wiele różnych rodzajów kondensatorów, z których każdy ma swoje własne cechy i zastosowania.

Wszystkie produkty w tym dziale

Co to są kondensatory

Kondensatory są jednym z fundamentalnych elementów elektronicznych, które znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach, od prostych układów elektrycznych po zaawansowane systemy elektroniczne. Są one powszechnie stosowane w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych do przechowywania i dostarczania energii elektrycznej.

Budowa kondensatora:

Kondensator składa się z dwóch przewodzących elementów, zwanych okładkami lub elektrodami, oddzielonych dielektrykiem. Okładki mogą przyjąć różne kształty, takie jak płaskie płytki, cylindryczne lub kuliste, a dielektryk może być wykonany z różnych materiałów, takich jak ceramika, folia poliestrowa, papier impregnowany olejem, czy też materiały polimerowe.

Zasada działania:

Kondensator przechowuje energię elektryczną poprzez utrzymywanie ładunku elektrycznego na swoich okładkach. Kiedy na kondensatorze pojawia się różnica potencjałów, elektrony przemieszczają się z jednej okładki na drugą, tworząc ładunek. Dielektryk oddziela te okładki i jednocześnie zapobiega przepływowi prądu między nimi, tworząc pole elektryczne.

Parametry kondensatora:

 • Pojemność (C): Określa zdolność kondensatora do przechowywania ładunku. Mierzona jest w faradach (F). Typowe kondensatory mają pojemności w zakresie od pikofaradów (pF) do mikrofaradów (µF).
 • Napięcie znamionowe: Jest to maksymalne napięcie, które kondensator może wytrzymać bez uszkodzenia.
 • Temperatura pracy: Wpływa na parametry elektryczne kondensatora, dlatego ważne jest, aby dobrać kondensator odpowiedni do warunków pracy.
 • Tolerancja pojemności: Określa zakres, w jakim rzeczywista pojemność kondensatora może różnić się od wartości znamionowej.

Zastosowania kondensatorów:

 • Filtrowanie: Kondensatory są wykorzystywane do eliminacji szumów i fal harmonicznych w obwodach elektrycznych.
 • Przechowywanie energii: W niektórych zastosowaniach kondensatory są używane jako źródło energii, takie jak baterie w układach zasilania awaryjnego.
 • Wygładzanie napięcia: Wykorzystuje się je do wygładzania napięcia w prostownikach, stabilizatorach i innych układach zasilania.
 • Urządzenia elektroniczne: Są niezbędne w wielu urządzeniach elektronicznych, takich jak komputery, telewizory, telefony komórkowe itp.
 • Obwody rezonansowe: Kondensatory są często używane w obwodach rezonansowych do kontroli częstotliwości.

Kondensatory są nieodłącznym elementem elektroniki, a ich różnorodność w zakresie typów, pojemności i zastosowań czyni je niezwykle wszechstronnymi i ważnymi w budowie różnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

Rodzaje kondensatorów

Istnieje wiele różnych rodzajów kondensatorów, z których każdy ma swoje unikalne właściwości, zalety i zastosowania. Poniżej przedstawiam kilka popularnych rodzajów kondensatorów:

1. Kondensatory ceramiczne:

 • Materiał dielektryczny: Zazwyczaj wykonane z ceramiki.
 • Pojemność: Zazwyczaj mają niskie wartości pojemności, z zakresu od pikofaradów (pF) do kilku mikrofaradów (µF).
 • Tolerancja pojemności: Dobre, zazwyczaj w granicach kilku procent.
 • Napięcie znamionowe: Zwykle stosunkowo niskie.
 • Zastosowania: Są powszechnie stosowane w układach o małej częstotliwości, filtrach, odbiornikach radiowych, telewizorach, zasilaczach, itp.

2. Kondensatory elektrolityczne:

 • Materiał dielektryczny: Wykorzystują ciecz lub cienkie warstwy tlenków metalu jako dielektryk.
 • Pojemność: Mają duże pojemności w porównaniu z kondensatorami ceramicznymi, zwykle od mikrofaradów (µF) do kilkudziesięciu tysięcy mikrofaradów (mF).
 • Tolerancja pojemności: Zazwyczaj niższa niż w kondensatorach ceramicznych.
 • Napięcie znamionowe: Mogą obsługiwać wyższe napięcia w porównaniu z kondensatorami ceramicznymi.
 • Zastosowania: Wykorzystywane tam, gdzie wymagane są większe pojemności, takie jak filtracja w zasilaczach, stabilizacja napięcia, kondensatory buforowe itp.

3. Kondensatory tantalowe:

 • Materiał dielektryczny: Dielektrykiem jest tlenek tantalowy.
 • Pojemność: Mają dużą pojemność i są podobne w zastosowaniu do kondensatorów elektrolitycznych.
 • Tolerancja pojemności: Może być bardziej stabilna niż w kondensatorach elektrolitycznych.
 • Napięcie znamionowe: Zwykle wyższe niż w kondensatorach elektrolitycznych.
 • Zastosowania: Wykorzystywane w układach elektronicznych, gdzie potrzebna jest duża pojemność w małej przestrzeni, takie jak w telefonach komórkowych, komputerach, itp.

4. Kondensatory poliestrowe:

 • Materiał dielektryczny: Wykorzystują folię poliestrową jako dielektryk.
 • Pojemność: Zazwyczaj w zakresie od kilku pikofaradów (pF) do kilkuset mikrofaradów (µF).
 • Tolerancja pojemności: Może być dość stabilna.
 • Napięcie znamionowe: Zależnie od konstrukcji, mogą obsługiwać różne poziomy napięcia.
 • Zastosowania: Stosowane tam, gdzie wymagana jest dobra stabilność pojemności, taka jak w filtrach, układach regulacji, odbiornikach radiowych, itp.

5. Kondensatory polipropylenowe:

 • Materiał dielektryczny: Wykorzystują folię polipropylenową jako dielektryk.
 • Pojemność: Zazwyczaj w zakresie od kilku pikofaradów (pF) do kilkuset mikrofaradów (µF).
 • Tolerancja pojemności: Zwykle dość stabilna.
 • Napięcie znamionowe: Zależnie od konstrukcji, mogą obsługiwać różne poziomy napięcia.
 • Zastosowania: Są stosowane w układach wymagających wysokiej stabilności pojemności i małej straconej energii, takich jak układy filtrujące, sygnalizacyjne itp.

Każdy rodzaj kondensatora ma swoje zalety i ograniczenia, dlatego ważne jest wybór odpowiedniego typu zgodnie z wymaganiami aplikacji.

Strona główna