Rok 2278 - okolice Szczecina, Polska

Rok 2278 - okolice Szczecina, Polska

 

(…)”Nasi archeolodzy natrafili na cielawe wykopalisko. Wg niepotwierdzonych doniesień, muszą to być starożytne nośniki danych, prymitywne formy komunikacji i chyba rozrywki. Jak oni mogli na tym pracować i jak to mogło działać.”(…)969697_323516151113495_869847558_n