Homologacja i legalność CB

Homologacja i legalność CB

Pisaliśmy już o legalności antyradaru, czas na CB radio. Nie dziwi Was fakt, że rozmowy telefoniczne podczas jazdy są zabronione, a rozmowy przez CB nie? Istnieje kilka przepisów i uregulowań, które każdy użytkownik CB radia znać powinien.

Polskie prawo nie zabrania korzystania z CB radia podczas jazdy. Istniały jednak takie modele CB, które zostały zakazane. Jeśli jesteście nieszczęśliwymi posiadaczami modeli Uniden 510, Uniden 520 lub Midland-Alan 1001Z – lepiej pozbądźcie się tego urządzenia przed pierwszą kontrolą drogową. Urządzenia te zostały wykluczone spośród innych CB, ponieważ nie spełniały norm,  przyjętych w Polsce dla urządzeń CB. A propos norm…

Homologacja

Urządzenia CB, które nie wymagają homologacji w Polsce, muszą spełniać następujące warunki:

Nie wymaga pozwolenia radiowego używanie urządzeń Radia Obywatelskiego CB wyłącznie w zakresie częstotliwości 26,96-27,41 MHz, pracujących z modulacją częstotliwości lub amplitudy (FM/AM//SSB) z mocą wyjściową nadajnika do 4 W dla FM i AM oraz z mocą 12W (PEP) dla SSB.

Jak z tego wynika – montując CB w aucie nie musimy ciągle wozić ze sobą świadectwa homologacji. Nie mamy prawnego obowiązku tego robić. Nie oznacza to jednak, że policjant nie może o nie poprosić. Może się to zdarzyć, jeśli nasze CB z jakichś powodów wyda się policjantowi niezgodne
z polskimi normami. A prawda jest taka, że CB kupowane za granicą takie wrażenie mogą sprawiać  W takim przypadku lepiej zawsze posiadać przy sobie dokument potwierdzający, że nasze CB jest zgodne z polskimi normami, lub – w przypadku radia kupionego za granicą – zostało dopasowane do polskich standardów. W innym wypadku policjant ma prawo zatrzymać nasze urządzenie.

Legalność CB radia

W polskim prawie aż roi się od zabawnych kruczków. Tak też potraktować można pozwolenie na prowadzenie rozmów przez CB, a zakazanie rozmów telefonicznych Fakt jednak faktem – używanie radia CB podczas kierowania pojazdem jest legalne
i dozwolone. W innym wypadku branża CB runęłaby na łeb, na szyję:) Legalność CB nie oznacza jednak, że nie możemy zostać ukarani za korzystanie z niego. Kara może nas spotkać na podstawie poniższego artykułu:

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego ruch ten utrudnić albo
w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę.

Przepis jest dość jasny i – niestety – bardzo ogólny, niedoprecyzowany. Na jego podstawie możemy zostać ukarani mandatem za rozpraszanie innych kierowców używając CB radia     ( a czy opowiadanie żartów może zostać za to uznane?), lub za jakiekolwiek formy rozpraszania uczestników ruchu drogowego.  A w tym użytkownicy CB są bardzo dobrzy… ;) Dlatego radzimy uważać i zachować zdrowy rozsądek, mimo braku zakazów:)

Strona główna