1. Blog
Całkowity koniec opłat za roaming w roku 2017

Całkowity koniec opłat za roaming w roku 2017

Parlament Europejski zdecydował o całkowitym zniesieniu opłat roamingowych w całej Unii Europejskiej. Proces likwidacji opłat za rozmowy poza granicami kraju będzie postępował stopniowo. Już od kwietnia 2016 roku należy oczekiwać obniżek stawek za połączenia wykonywane za granicą. Będą one wtedy wynosić maksymalnie 5 eurocentów za minutę rozmowy, 2 eurocenty za wiadomość tekstową i 5 eurocentów za megabajt przesłanych danych, które operator krajowy będzie doliczał do opłat. Od 15 czerwca 2017 roku operator nie będzie mógł nakładać dodatkowych opłat za korzystanie z telefonu, ani przesyłanie danych na terenie Unii Europejskiej na użytkowników przebywających na wakacjach czy wyjazdach zagranicznych.

Dla przeciętnego użytkownika telefonii komórkowej oznacza to, że krótki wyjazd poza granice kraju nie będzie równoznaczny z drastycznie wysokim rachunkiem za telefon. Istnieje jednak zabezpieczenie przed próbami wykorzystywania reformy w nieuczciwy sposób. Klauzula o uczciwym korzystaniu zakłada, że na użytkownika będą mogły być nakładane dodatkowe niewielkie koszty, jeśli będzie on nadużywał usług telekomunikacyjnych z zagranicy. Przekraczając określone limity dozwolonego użytku, które mają być określone do grudnia 2016 roku, będzie musiał liczyć się z dopłatami. Do czasu wejścia reformy w życie, czyli 15 czerwca 2017 roku operatorzy komórkowi wciąż będą informowali poprzez SMS o opłatach roamingowych. Później powiadomienia będą wysyłane jedynie w przypadku naruszenia limitów związanych z uczciwym korzystaniem.

Nie odbędzie się to jednak kosztem usługodawców – zmiany, jakie zatwierdziły państwa członkowskie UE przewidują też zapewnienie im warunków bezpiecznego inwestowania. Reforma jest częścią strategii, która docelowo ma dążyć do integracji rynków telekomunikacyjnych w kierunku jednolitego rynku cyfrowego. W ramach tych zmian ma być wprowadzona zasada neutralności sieci. Ma to zapobiec dyskryminacji dostawców usług online przez firmy, które zapewniają im dostęp do sieci. Tym samym firmy takie będą zobowiązane do równego traktowania wszystkich transmisji danych, bez względu na nadawcę i odbiorcę czy rozpowszechniane treści. Nowe przepisy przewidują, że blokowanie albo spowalnianie przesyłu danych będzie dozwolone między innymi w przypadkach zapewnienia zgodności z przepisami prawa oraz zapobiegania przeciążeniu sieci lub cyberatakom.

Udostępnij artykuł:
Jesteś głodny nowości?